Arbeidsmediation

Conflicten tussen collega’s of tussen een werknemer en een leidinggevende kunnen leiden tot spanningen en een verslechterde arbeidsrelatie. Druk en stress kunnen grote negatieve gevolgen hebben. Zelfs zo groot, dat het kan uitlopen op langdurig ziekteverzuim. Een ongewenste situatie voor alle betrokkenen.

Als het gaat om geschillen op de werkvloer, is mediation een effectieve methode om spanningen en conflicten aan te pakken. Mediation biedt een gestructureerd proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt om de communicatie te verbeteren en tot een oplossing te komen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is.

arbeidsmediation

Rust, vertrouwen en veiligheid met arbeidsmediation

De mediator zorgt voor rust, vertrouwen en veiligheid. Ze helpt de partijen om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren. Daarnaast zal de mediator de betrokken partijen helpen om elkaars standpunten en belangen te begrijpen. Ook worden de partijen begeleid om de oorzaken van het verzuim aan te pakken, zoals werkdruk, miscommunicatie over de taakverdeling of andere onderliggende problemen. Met als uiteindelijke doel de relatie tussen de werknemer(s) en werkgever te herstellen en een gezonde en productieve werkomgeving te creëren.

Mediation kan ook in jouw situatie een uitkomst zijn

Vraag vrijblijvend een gesprek aan om kennis te maken.