Werkwijze

De werkwijze van Praktijk voor Mediation bestaat uit vijf stappen. Hieronder worden deze stappen zo duidelijk mogelijk uitgelegd. Als je meer informatie wilt, neem dan gerust contact op, we beantwoorden graag al je vragen!

 

  1. Contact opnemen
  2. Het eerste mediationgesprek
  3. Vervolggesprekken
  4. Vastleggen afspraken
  5. Beëindiging van de mediation
Praktijk voor Mediation werkwijze

Werkwijze mediation in 5 stappen

1. Contact opnemen

In het eerste telefoongesprek maken we kennis met elkaar en kun je je vragen stellen. De mediator legt uit hoe het proces ongeveer zal verlopen, zodat je weet wat je kunt verwachten. Deze telefonische intake zal met beide partijen plaatsvinden.

Daarna krijgen jullie de mediationovereenkomst. Hierin staan de MfN-regels, waaraan de mediator zich moet houden. Denk bijvoorbeeld aan de vertrouwelijkheid en neutraliteit.  

2. Het eerste mediationgesprek

Tijdens dit gesprek wordt de mediationovereenkomst toegelicht. De overeenkomst wordt door jullie en de mediator ondertekend. Daarna starten jullie met het eerste mediationgesprek. We bespreken  welke onderwerpen er zijn en waar jullie mee willen beginnen.

Bij een echtscheiding of het ontbinden van een geregistreerd partnerschap beginnen we met de scheidingsmelding. Dit is de melding hoe er tot het besluit is gekomen om niet meer samen door te gaan. Dit gesprek is belangrijk voor de vervolggesprekken. De locatie van het gesprek kunnen jullie zelf kiezen: thuis of op kantoor. Dit bespreken we vooraf.

3. Vervolggesprekken

Afhankelijk van de eenvoud of complexiteit van de situatie worden er vervolgafspraken gemaakt. Normaal gesproken zitten beide partijen aan de gesprekstafel. Bij uitzondering kiest de mediator er voor om eerst ieder apart te spreken. Soms kan het verstandig zijn om advies in te winnen bij een jurist, fiscalist of een andere deskundige. Ook daar wordt tijd en ruimte voor gemaakt.

4. Vastleggen van de afspraken

De afspraken worden schriftelijk vastgelegd door de mediator in een juridisch bindende overeenkomst. Bij een echtscheiding is dat bijvoorbeeld een scheidingsconvenant of een ouderschapsplan. Deze overeenkomst wordt door jullie beiden ondertekend en daar zijn jullie vanaf dat moment aan gehouden.

5. Beëindigen van de mediation

Als de overeenkomst is ondertekend en als de echtscheiding of ontbinding partnerschap is ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand, stuurt de mediator een mail met het bericht dat de mediation officieel is beëindigd.

Download het MfN Mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN registermediator in pdf formaat:

Neem de beste stap met mediation

Vrijblijvend kennismaken en meer informatie.